Utveckla och behålla medarbetare inom vård och omsorg – vi har pusselbitarna till hur!

Rådgivning och stöd inom kompetensförsörjning, organisation och ledarskap till ledning och HR inom vård- och omsorgsverksamheter

TJÄNSTER

Rådgivning och stöd inom exempelvis kompetensanalys, kompetensplanering, onboarding,  och karriär/kompetens stegar. 

TIDIGARE UPPDRAG

Leg sjuksköterska med erfarenhet av operativt och strategiskt arbete inom utbildning-, chef-, HR- och ledaruppdrag inom hälso- och sjukvården. 

OM

Integer vill bidra till att vård- och omsorgsverksamheter är attraktiva arbetsgivare idag och i framtiden!

Sagt om


”Johanna blev snabbt en del av verksamheten, hon rörde sig hemtamt, byggde förtroendefulla relationer och levererade resultat” 

”Hon förstår det vi säger, får det nedskrivet, stämmer av och guidar oss i arbetet med kompetensstegar” 

”Med bakgrund i vården har Johanna stor förståelse för verksamheten utifrån olika perspektiv, medarbetar-, chefs- och stabsperspektivet vilket är en enorm tillgång” 

”Johanna arbetar strukturerat och organiserat, hon ställer relevanta och kritiska frågor som får oss att tänka till ett varv till… ” 

”Hon har förmåga att se utanför boxen, samverkar och återkopplar regelbundet och ser till att vi firar när vi gått i mål! ”